Dr Demir Ilter

demirAlla behandlingar på Ilter Clinic utförs av dr Demir Ilter, legitimerad läkare med 25 års erfarenhet inom kirurgi.

Utifrån FUE metoden har Dr Ilter utvecklat sin alldeles egen metod – FUE IM metoden. Detta är i nuläget den mest framgångsrika metoden att transplantera grupper av hårsäckar. Dr Ilters unika kompetens gör att är efterfrågad även utomlands där han också utför behandlingar enligt FUE Ilter Metoden i andra länder.

Tidigare arbetade Dr Ilter på thoraxavdelningen på Karolinska Universitetsjukhuset. Hans intresse plastkirurgi och mikrokirurgi ledde honom vidare till utvecklingen av FUE IM metoden.

Första kontakten med hårtransplantationer väcktes när en av Dr Ilters kollegor råkat ut för en misslyckad hårtransplantation. Dr Ilter började genast undersöka hur han skulle kunna hjälpa sin kollega genom att hitta en bättre teknik.

Sedan dess har dr Ilter deltagit i mängder av seminarier och konferenser. Han är dessutom en uppskattad föreläsare och har föreläst på flera hårtransplantationskonferenser både i USA och Europa. Under 2010 håller han på att starta upp ett utbildningscenter (Ilter Center) för läkare som vill utbilda sig inom hårtransplantationer och FUE.

Dr Ilter är medlem i International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), European Society of Hair Restoration Surgery (ESHRS) och har behörighet i ett flertal länder. Dr Ilter är medlem i svenska, belgiska, norska och isländska läkarsamfunden och har tillstånd att arbeta som läkare i dessa fyra länder. Som legitimerad läkare i Sverige lyder han under tillsyn av Socialstyrelsen.

>> Läs mer om Dr Demir Ilter här.